Potřebujete poradit?

Informace o příjmu vám rády podají:

MUDr. Martina Zdařilová

ředitelka:

724 836 240

724 733 524

MUDr. Zdařilová

nebo

Mgr. Miroslava Marešová

sociální pracovnice

725574784

Fotka kontakty

nebo

e-mail:

longevita@longevita.cz

Slovníček pojmů

Péče o seniory s demencí

Senilita a stařecká demence jsou bohužel častými průvodci stáří a seniorů. Stejně jako u většiny onemocnění, lze i tomuto předcházet...

Domov pro seniory

Domov pro seniory (někdy také domov důchodců) je instituce starající se o občany staršího věku, kteří často nemají žádné blízké...

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Ubytování je...

Penzion pro seniory

Pro definici tohoto pojmu je možné použít definici pojmu domov pro seniory. Viz níže. Penzion pro seniory je instituce starající se...

LDN

Léčebny dlouhodobě nemocných (dále také jen LDN) jsou zdravotnická zařízení, která jakožto součást soustavy zdravotnických zařízení...

Péče o seniory

Základní potřeby starého člověka: Fyziologické potřeby (výživa, vylučování, dýchání, spánek, pohyb, hygiena, správná teplota)...

Domov důchodců

Pro definici tohoto pojmu je možné použít definici pojmu domov pro seniory. Viz níže. Domov důchodců (někdy také domov důchodců) je...

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon "práce" a therapia "léčení". Ergoterapie se tedy dříve...

Rehabilitace

Rehabilitace lidí poškozených nemocí nebo úrazem má být celospolečenský proces (ve smyslu tzv. ucelené, komprehenzívní rehabilitace)...

Přejít na Kontakty nebo vyplnit Formulář s žádostí o umístění

© Všechna práva vyhrazena LONGEVITA SENIO s.r.o. - alternativa domova pro seniory

www stránky AntStudio.cz