Potřebujete poradit?

Informace o příjmu vám rády podají:

MUDr. Martina Zdařilová

ředitelka:

724 836 240

724 733 524

MUDr. Zdařilová

nebo

Mgr. Miroslava Marešová

sociální pracovnice

725574784

Fotka kontakty

nebo

e-mail:

longevita@longevita.cz

Péče o seniory

Základní potřeby starého člověka:

Fyziologické potřeby (výživa, vylučování, dýchání, spánek, pohyb, hygiena, správná teplota)

Potřeba bezpečí (fyzické, psychické bezpečí, ekonomické zabezpečení)

Sociální  potřeby (potřeba informovanosti, náležet k nějaké skupině, lásky, vyjadřovat se,

být  vyslechnut)

Potřeba autonomie (potřeba rozhodovat sám o sobě, uznání, vážnosti, pocit užitečnosti)

Potřeba seberealizace (rozvoje vlastní činnosti)

 

Přejít na Kontakty nebo vyplnit Formulář s žádostí o umístění

© Všechna práva vyhrazena LONGEVITA SENIO s.r.o. - alternativa domova pro seniory

www stránky AntStudio.cz