Potřebujete poradit?

Informace o příjmu vám rády podají:

MUDr. Martina Zdařilová

ředitelka:

724 836 240

724 733 524

MUDr. Zdařilová

nebo

Mgr. Miroslava Marešová

sociální pracovnice

725574784

Fotka kontakty

nebo

e-mail:

longevita@longevita.cz

Péče o seniory s demencí

Senilita a stařecká demence jsou bohužel častými průvodci stáří a seniorů. Stejně jako u většiny onemocnění, lze i tomuto předcházet dodržováním jistých pravidel.

Co je demence

Demence je jednoduše řečeno úbytek vyšší mozkové činnosti. Úbytek této činnosti se týká např. paměti a dále pak schopnosti adekvátně reagovat na podněty a celkově „chovat se normálně". Neléčení choroby již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je vede k jejich společenské izolaci. Péče o seniory, postižené demencí, bývá pro jejich rodiny velice náročná a často zcela nezvládnutelná.

Příklad speciální péče o seniory s demencí:

Reminiscenční terapie

Metoda, která využívá vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů. Je vhodná pro zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale zejména je důležitá pro pacienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti, ale často si velmi dobře vybavují události dávno minulé. Je vhodná pro pacienty s lehkou či středně těžkou demencí, tedy pro pacienty, pro něž mnoho jiných terapeutických alternativ nemáme. Reminiscenční terapie může být individuální nebo skupinová. Jejím cílem je nejen zlepšení stavu pacienta, ale také a zejména posílení jeho lidské důstojnosti, zlepšení komunikace a ve svých důsledcích také pomoc a podpora rodinnému pečovateli. Nejedná se v žádném případě o cvičení paměti, které bývá u těchto pacientů velmi problematické.

Trénink paměti i reminiscenční terapie jsou služby, které mohou být poskytovány jednak v domácím prostředí klientů, jednak na našem pracovišti. V případě zájmu kontaktujte, prosím, občanské sdružení Letokruhy.

Přejít na Kontakty nebo vyplnit Formulář s žádostí o umístění

© Všechna práva vyhrazena LONGEVITA SENIO s.r.o. - alternativa domova pro seniory

www stránky AntStudio.cz