Potřebujete poradit?

Informace o příjmu vám rády podají:

MUDr. Martina Zdařilová

ředitelka:

724 836 240

724 733 524

MUDr. Zdařilová

nebo

Mgr. Miroslava Marešová

sociální pracovnice

725574784

Fotka kontakty

nebo

e-mail:

longevita@longevita.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebny dlouhodobě nemocných (dále také jen LDN) jsou zdravotnická zařízení, která jakožto součást soustavy zdravotnických zařízení patří mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic.

LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi (průměrný věk pa-cientů navštívených LDN je 78,4 let). Vedle léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče se jako nezbytná v těchto zařízeních jeví i resocializace a péče psychosociální. Vzhledem ke komplexní nedořešenosti systému následné péče musí zařízení typu LDN rovněž zajistit v řadě případů paliativní a gerontopsychiatrickou péči.

Přejít na Kontakty nebo vyplnit Formulář s žádostí o umístění

© Všechna práva vyhrazena LONGEVITA SENIO s.r.o. - alternativa domova pro seniory

www stránky AntStudio.cz